Anders samen werken

STEAM helpt organisaties en bedrijven meer klantgericht te werken; meer vraaggestuurd en minder aanbod-gedreven. Vernieuwing door medewerkers de ruimte te geven en door zichtbaar top-down commitment. Sociaal-relationeel (klanten, medewerkers en hun onderlinge samenwerking) waar mogelijk, hard (processen, structuren en systemen) waar nodig. Niet los van elkaar, maar evenwichtig vervlochten. Met als resultaat een duidelijk meetbare prestatieverbetering. Zichtbaar voor de klanten, voelbaar voor de medewerkers. Geen dikke rapporten, maar vernieuwing van de dagelijkse praktijk door anders te gaan (samen) werken. Gericht op (middel-)grote overheden, semi-overheden en commerciële organisaties.

We vertellen u er graag meer over!

Neem contact op

Succesvol transformeren

Steam helpt organisaties bij hun transformatie om de gewenste vernieuwing succesvol te implementeren. In onze transformatie-aanpak maken de mensen het verschil en vervlechten we de sociaal-relationele optimalisatie (zacht) met de procesoptimalisatie (hard) tot een evenwichtige benadering en een beter resultaat. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie veel zelf doet en ervaart en hierbij kan rekenen op gerichte ondersteuning vanuit Steam.

Bekijk Dienst

Succesvol implementeren

Steam helpt organisaties om de gewenste implementatie van nieuwe of bestaande ICT toepassingen succesvol te realiseren. Kern van deze implementatie-aanpak is dat voor dit soort verandertrajecten telkens weer blijkt dat een te smalle context voornamelijk gericht op de harde ICT kant (de doos uitpakken en de stekker erin) onvoldoende is om de gewenste vernieuwing of verbetering succesvol door te voeren.

Bekijk Dienst

Wisselende wereldbeelden

Deze video van Jan Willem Zeelenberg laat op een aansprekende wijze precies zien waarom transformatie van organisaties nodig is in onze fundamenteel veranderende maatschappij.

Steam helpt organisaties deze lastige maar ook leerzame transformatie succesvol te maken.

Leidende principes

In de samenwerking met klanten brengen onze specialisten onderstaande principes dagelijks in de praktijk.

Terug naar de essentie

Het inzicht groeit dat een traditionele hiërarchische structuur in de toekomst niet meer past, net zo min als een stringente besturingsfilosofie. De bureaucratie met een (te) ver doorgevoerde regelgeving en beheerssystemen, heeft een verlammend effect op het initiatief, de creativiteit en de passie van medewerkers. Daarom is het onze bedoeling om de regelruimte van medewerkers te vergroten zodat de autonomie en eigen verantwoordelijkheid het beter mogelijk maken dat de organisatie dienstbaar is aan de klanten (en niet andersom!)

Enthousiaste medewerkers

De grootste succesfactor voor klantgericht werken is het leveren van toegevoegde waarde aan de klant door professionals, of het nou de leraar, politieagent of verpleegkundige is. Vanuit hun vakvolwassenheid zijn zij bij uitstek in staat om de wensen van klanten op passende wijze in te vullen indien ze hiervoor de benodigde regelruimte krijgen. Hiervoor is een cultuurverandering nodig en dit leerproces is gericht op het versterken van de positie van de professional en het team door zelfsturing en kwaliteitsverbetering. Dan wordt anders samen werken werkelijkheid, met meer enthousiasme en plezier aan het werk en een duidelijk oog voor de klant!

Maatwerk als nieuwe standaard

Standaard oplossingen leveren is allang niet meer voldoende. De behoefte en situatie van de klant zijn bepalend voor de juiste invulling van zijn wensen en dit zal steeds vaker maatwerk zijn omdat er nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen zoals ‘Het Nieuwe Werken’. Dit vereist creatieve performanceverbetering in de praktijk, maar ook een meer ‘open’ organisatie die evolueert van hiërarchische structuur naar een netwerkorganisatie met samenwerkingspartners in de keten. Deze vernieuwing bereik je niet alleen met inspirerende leiding, maar vooral ook door ‘bottom-up’ met elkaar aan de slag te gaan, zelf doen in de praktijk!

Klantwaardering on top

Ons logo laat op moderne wijze zien wat de bedoeling van iedere organisatie is: enthousiaste, tevreden klanten! Dit vormt immers het bestaansrecht en het richtpunt van iedere organisatie. De route naar meer tevreden klanten verloopt via medewerkers die beter kunnen (samen) werken, met nog meer werkplezier klanten helpen en de juiste competenties en vaardigheden bezitten. Veel medewerkers zijn al sterk betrokken en kunnen en willen ook graag beter werken. De uitdaging is om deze ambitie praktisch mogelijk te maken want de maatstaf voor succes is dus een uitgesproken positieve beleving door klanten en medewerkers!

Steam, anders samen werken